יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית ייחודיות מרחבי כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר.

תקנון בית ספר "תרבות"- בית חינוך למנהיגות אישית- שנת תשע"ט מור הורים ותלמידים יקרים, תקנון ביה"ס מותאם לנהל חוזר המנכ"ל טרת תקנון: תקנון תשעט.pdf מטרת התקנו היא לשמור על מוגנות התלמידים והמורים במוסד החינוכי. לסייע בקיום מערכת לימודים תקינה ומסודרת, לאפשר אקלים חינוכי נעים ומכבד ולעודד צמיחה ולמידה. התקנון הינו תוצר משותף של תלמידים, הורים ומורים. נבקשכם לקרוא את התקנון בעיון רב ולבסוף לחתום, תלמידים והורים, על הספח המצורף, אותו יש למסור למחנכת. מטרות בית הספר: לחנך למנהיגות אישית כדרך חיים: לפתח בלומד את האמון ביכולתו ואת השאיפה למצוינות. לפתח לומד בעל מודעות לערכים חברתיים, לאומיים וסביבתיים. לטפח אדם חושב ומתחשב, אכפתי ורגיש לסביבה, המכבד את עצמו ואת זולתו. לאפשר לתלמידים הזדמנויות לביטוי עצמי וגילוי יוזמה. לטפח ולפתח לומד בעל יכולות ללימוד עצמאי. לפתח בלומד יכולת לעבוד בצוות. לטפח לומד בעל מיומנויות מחשב ויכולת לנצלן באופן מושכל, בתחומי הדעת השונים.