יום ב', יא’ בכסלו תשע”ט
דף הבית ייחודיות מרחבי כיתות גלריה חדר מורים יצירת קשר.
לוח צלצולים בבית הספר .

7:45-8:00 הפסקת בוקר. 8:00-850 שעור 1. 8:50-940 שעור 2 9:40-10:00 הפסקה 10:00-10:15 זמן ארוחה. 10:15-11:00 שעור 3 11:00-11:45 שעור 4. 11:45-12:00 הפסקה. 12:00-12:45 שעור 5 12:45-13:00 שעור 6 13:30-13:35 הפסקה 13:35-14:20 שעור 7